اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

ضوابط خاص اتحادیه صنف حمل ونقل همدان
رسته خدمات آژانس حمل ونقل مسافر
(موضوع بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی)
ماده1 : این اتحادیه با توجه به نوع فعالیت شغلی مشابه با همگن اعضاء وتعداد واحد های صنفی تحت پوشش ، اتحادیه– خدماتی محسوب میگردد.
ماده2: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق قانون نظام صنفی و مراحل و مدارک مندرج در آئین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده12قانون نظام صنفی)و رعایت این ضوابط با تحصیل پروانه کسب محل کسب مناسبی را دریکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.
ماده3: در این اتحادیه برای رسته ی شغلی با کد آیسیک به شرح ذیل، پروانه کسب صادر میگردد
خدمات حمل ونقل مسافر با کد آیسیک 602210
ماده4: حداقل مساحت استاندارد برای ایجاد واحد صنفی در هر یک از رسته های صنفی بر اساس فرم1/8-55 دبیر خانه هیئت عالی نظارت عبارت است از:
الف: حداقل متراژ مورد نیاز جهت این رسته جمعاً 25 متر مربع ( مغازه دفترکار و محل استراحت راننده ، نمازخانه و سرویس بهداشتی الزاميست .
ب : دارای پارکینگ اختصاصی مورد تائید پلیس راهور جهت فعالیت این رسته الزامیست.
ج: جهت مکانهای عمومی مانند بیمارستا ها و.. دارابودن کانکس فلزی یا سازه سیمانی الزامیست.
د: انتقال بار بدون مسافر ممنوع است
ماده5: نوع خدماتی که این رسته ی صنفی ارائه می دهد شامل:
حمل وجابجائی مسافردر بوسیله خودرو شخصی پلاک سفید به سایر شهروندان
ماده6 لوازم و اسباب کار این رسته صنفی عبارتند از:
( 1- دو خط تلفن ثابت
2- تاسیسات دفتری (امکانات نرم افزاری و سخت افزاری
3- خودرو استیجاری مجهز به دستگاه محاسبه گر تاکسیمتر
4- لوازم و اثاثه استراحت وآسایشی افراد شاغل
5- واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه –اینترنت با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد.پذیرش و جذب رانندگان همکار مطابق با شرایط و ضوابط مربوطه صورت پذیرد.
((در راستای تبصره یک ماده 17 قانون نظام صنفی فرد صنفی پس از اخذ پروانه کسب و دایر نمودن واحد صنفی خود میباید افرادیکه جهت ارائه خدمات به شهروندان بکار می گمارند نسبت به معرفی و اخذ تائیدیه های لازم از مراجع ذی صلاح اقدام گردد))
ماده7: تجهیزات ایمنی،انتظامی و تاسیسات بهداشتی مورد نیاز هر یک ازرسته های صنفی به شرح ذیل است.
1- تجهیزات ایمنی،انتظامی شامل تاسیسات بهداشتی شامل جعبه کمک های اولیه، سرویس بهداشتی
2- گرمایش و سرمایش : شوفاژ یا بخاری -کولر یا پنکه گردان-تهویه
ماده8: این ضوابط در هشت ماده در دومین جلسه مورخ 1400/03/12کمیسیون نظارت مرکز استان همدان مورد تصویب قرار گرفت.
بند ز اتحادیه صنف حمل و نقل
( موضوع بند (ز) ماده 37 قانون نظام صنفی )
بند 1: این اتحادیه با توجه به نوع فعالیت شغلی مشابه یا همگن اعضا و تعداد واحد های صنفی تحت پوشش اتحادیه توزیعی خدماتی محسوب میگردد.
بند 2 : نظارت بر اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمه گزاری ، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحد های صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع میشود . همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.
بند 3 : در این اتحادیه برای رسته شغلی با کد آیسیک ذیل پروانه کسب صادر میگردد.
خدمات حمل ونقل مسافر با کد آیسیک 602210
بند 4 : مقررات فنی ( با توجه به ماده 6 و 13 قانون نظام صنفی) : طبق آئین نامه
بند 5 : بهداشتی : سرویس بهداشتی-
بند 6 : ایمنی : کپسول آتش نشانی - جعبه کمک های اولیه
بند 7 : انتظامی ( دوربین ) دستگاه نظارتی (دی وی آر) سیستم دوربین مدار بسته
بند 8 : حفاظتی ( نرده و کرکره )
بند 9 : بیمه گزاری ( آتش سوزی و حوادث)
بند 10 : زیبا سازی ( تابلو ) متناسب ایرانی
بند 11 : سایر مقررات ( موضوع ماده 91 قانون نظام صنفی )
بند 12 : موضوع بند ز ماده 37 قانون نظام صنفی جهت رسته های تحت پوشش این اتحادیه در 12 بند جلسه مورخ
1400/03/12مرکز استان همدان مورد تصویب قرار گرفت.

 

 
 

نسخه چاپی خبر