اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

سيدمحمدرضاحسني‌طباطبايي 116 رای سمت رئیس
تقی سبزواری نیا 89 رای سمت نایب رئیس اول
حمیدرضا سموات 74 رای سمت نایب رئیس دوم
غلامرضا سالمجو 70 رای سمت دبیر
بهزاد قربانزاده قاسمي 53 رای سمت خزانه دار
حسین زیوری بینا 50 رای عضو علی البدل اول
عباس عباسیان همدانی 37 رای عضو علی البدل دوم
اکبر کریمی90 رای سمت بازرس هیئت مدیره
داریوش جمالی 39 رای بازرس علی البدل

 

 
 

نسخه چاپی خبر