اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

با سلام شرایط افرادصنفی که میتوانند در انتخاب اعضای هیئت مدیره (پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل ) بازرس( یک نفر عضو اصلی یک نفر علی البدل) شرکت نمایند بشرح ذیل میباشد
1-داشتن پروانه کسب معتبر
پروانه کسب معتبر به پروانه کسب گفته میشود که مکان مندرج در پروانه کسب با مکان فعلی واحد صنفی منطبق و تغییر نکرده باشد
2- واحد صنفی به شخص دیگری واگذار نشده باشد
3- واحد صنفی در اجاره یا اختیار شخص دیگری قرارداده نشده باشد مگر با معرفی مباشر و اخذ پرانه مباشرت
4-تاریخ اعتبار پروانه کسب منقضی نشده باشد.

 

 
 

نسخه چاپی خبر