اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

بسمعی تعالی آذر 92

ضوابط مورد لحاظ در رسته صنفی خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده
1
حداقل متراژ مکان مورد درخواست مجموعا" 140متر (دفتر+پاركينگ) مشتمل بر:
الف- دارا بودن حداقل مساحت مورد نیازدفتر محل کار تجاری ( بيست متر ) مربع الزامیست .
ب- دارا بودن حداقل مساحت محل استراحت راننده نمازخانه ، سرویس بهداشتی ( بيست متر ) مربع الزامیست.
ج- دارا بودن پارکینگ اختصاصی و محصور به متراژ 100 متر مربع كه مي بايست حداكثر تا فاصله 25متري و همچنين در معبر 18تا 30 متري واقع شده باشد.
2 فرد متقاضی در صورت انجام کلیه مراحل اخذ مجوز لازم است توانایی تجهیز ده دستگاه خودرو به تاکسی متر را داشته باشد.
3 واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد.
4 اخذ مجوز جهت ارگان ها و ادارات دولتی (بیمارستان ها- هتل ها – دانشگاهها و....) با معرفی نماینده تام الاختیار مشروط به معرفي مباشر واجد شرايط.
5 در صورت صدور پروانه کسب جهت ارگان ها و ادارات دولتی (بیمارستان ها- هتل ها – دانشگاهها و....) ارائه خدمات و سرویس دهی فقط جهت مراجعین و پرسنل آن مرجع مجاز می باشد.ضوابط پیشنهادی رسته خدمات باربری پیک موتوری

1 متراژ مکان مورد درخواست مجوز 10 متر مربع مغازه تجاری
( مشتمل بر 1- دفتر محل کار 2- محل استراحت راننده 3-سرويس بهداشتي) و پاركينگ 15 متر مشروط به ارائه سند يا اجاره نامه معتبر

2 واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به
مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد.ضوابط پیشنهادی رسته باسکول داری توزین وسائط نقلیه

11 فاصله واحد صنفی با جاده اصلی حداقل 200 متر (جهت پیشگیری مسائل ترافیکی وحادثه ساز)
- متراژ مکان مورد درخواست مجوز 30 متر مربع مغازه ( مشتمل بر 1- دفتر محل کار 2- محل استراحت راننده 3- سرویس بهداشتی ).
دستگاه توزین باید دارای تائیدیه اداره استاندارد باشد.
4 واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد.

ضوابط پیشنهادی رسته حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر
1 متراژ مکان مورد درخواست 40 متر مغازه با حداقل 20 متر تجاري و20 متر محل استراحت راننده نمازخانه ، سرویس بهداشتی . مكان مورد درخواست واقع در خيابان18 متري.
2 - دارای پارکینگ اختصاصی به متراژ 150 متر مربع همراه با حصار در مجاورت دفترتا فاصله 100متری واحد صنفی.
3 - واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد.
4 با استناد به تبصره 1 ماده 17 (ق ن ص ) کلیه رانندگان باید دارای کارت شناسایی از اتحادیه باشند.
5 حدود صنفي مصوب سال 90 با ديگر موسسات 300 مترضوابط پیشنهادی رسته انبارداری و نگه داری کالاهای عمومی


1 متراژ مکان مورد درخواست مجوز 35 متر مربع مغازه ( مشتمل بر 1- دفتر محل کار 2- محل استراحت راننده 3- نمازخانه 4- سرویس بهداشتی ) ارائه حداقل 15 متر مغازه تجاري
2 داشتن مساحت انبار سر پوشیده به متراژ100 متر
3 داشتن محوطه باز به متراژ500 متربعنوان فضاي باز همگاني مشترك با واحدهاي صنفي همجوار
4 واحد صنفی فرد متقاضي باید مجهز به دستگاه رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت خدمات و ارائه صورتحساب به مشتری با عنایت به قانون نظام صنفی باشد. 

 
 

نسخه چاپی خبر