اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

پس از سلب شرایط از نایب رئیس اسبق اتحادیه خانم ش زارعی طی مرقومه شماره4606/91 مورخ18-03-91 سازمان صنعت معدن وتجارت همدان اعضای هیئت مدیره را به همراه عضو علی البدل اول جهت برگزاری انتخابات داخلی فرا خواند.
ترکیب اعضاء هیئت مدیره جدید اتحادیه بشرح ذیل می باشد.
1- رئیس حسن بیات
2- نایب رئیس سیدعلی حسینی ذبیح
3- بازرس یونس جهانگیری زاد
4-خزانه دار هادی اقبال پور
5-دبیر عباس عباسیان همدانی
6- علی البدل حمیدرضا سموات

 

 
 

نسخه چاپی خبر