اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

موضوع : پیشنهاد ضوابط خاص رسته های صنفی
سلام عليكم :
احتراما" درخصوص اعلام ضوابط داخلی اتحادیه بدینوسیله ضوابط مورد تایید هیئت مدیره در رسته آژانس موسسه اتومبیل کرایه ( خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده بدون برنامه زمانی ) جهت متقاضیان پروانه کسب در این رسته بدین شرح اعلام میگردد :

1 فرد متقاضی باید دارای دو دستگاه خودرو مدل بالا باشد.
2 فرد متقاضی باید دارای پنج سال سابقه کار همراه با ارائه مدرک باشد.
3 فرد متقاضی نباید شاغل و دارای شغل دیگری باشد.
4 متراژ مکان مورد درخواست مجوز 40 متر مغازه تجاری ( مشتمل بر 1- دفتر محل کار 2- محل استراحت راننده 3- نمازخانه 4- سرویس بهداشتی ).
5 دارای پارکینگ اختصاصی به متراژ 100 متر مربع دارای حصار همراه با سند ملکی (با استناد به مرقومه شماره1919/32/40/2/3814 مورخ 22/08/89 اداره نظارت بر اماکن عمومی فا.ا.).
6 حریم صنفی با دیگر موسسات اتومبیل کرایه در سطح شهر 500 متر به صورت شعاعی(مدور).
حریم صنفی با دیگر موسسات اتومبیل کرایه دربخش مرکزی 1000 متر به صورت شعاعی(مدور).
7 چنانچه دارای کلیه شرایط فوق بوده واحد صنفی باید مجهز به دستگاه فاکس و رایانه با نرم افزار مخصوص جهت ثبت سرویس و ارائه صورتحساب به مشتری باشد.
8 فرد متقاضای تا مدت پنج سال حق هيچگونه واگذاري يا فروش امتياز پروانه كسب خود را به غير ندارد.

9 فرد متقاضی باید تعهدات لازم جهت تجهیز خودروهای تحت پوشش را به دستگاه تاکسی متر به اتحادیه ارائه دهد
10 کلیه موارد ذکر شده در فوق جهت موسسات اتومبیل کرایه آقایان و بانوان یکسان و مورد تایید بوده.


عبـاس عبـاسيان همـداني
رئـيس هیئت مدیره اتحادیه صنف موسسات
حمل ونقل مسافر همدان

 

 
 

نسخه چاپی خبر