اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

اتحادية صنف موسسات حمل ونقل مسافر همدان
موضوع: گزارش نتایج برگزاری انتخابات اتحادیه
سلام عليكم :
در تاریخ 30/03/90 راس ساعت9 صبح مراسم انتخابات اتحادیه در محل مجمع امور صنفی همدان با حضور نماینده فرمانداری آقای تیموری نماینده بازرگانی آقایان دانش و خلوصی و رئیس مجمع امور صنفی آقای شمس شروع و تا ساعت 11 ادامه یافت نتایج آراء به شرح ذیل می باشد:
اسامي داوطلبان در هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:
ر نام ونام خانواگی تعداد رای اخذ شده سمت
1- هادي اقبال پور 37 رای خزانه دار
2- جعفر بارور عربزاده 24 رای
3- حسن بيات 44 رای بازرس
4- اميربيداريان11 رای
5- يونس جهانگيري زاد35 رای عضو علی البدل اول
6- سيدعلي حسيني ذبيح36 رای دبیر
7- سيدمحمدرضاحسني‌طباطبايي25 رای
8-محمدرضازارع28 رای
9-شريفه زارعي66 رای نایب رئیس
10- تقي سبزواري نيا26 رای
11- حميدرضاسموات34 رای عضو علی البدل دوم
12- ناصرصاحبي26 رای
13- عباس عباسيان همداني97 رای رئیس
14- جواد عقبي 9 رای
15- بهزاد قربانزاده قاسمي7 رای
16- حميد معصوميان23 رای

تنظیم کننده :وکیلی

 

 
 

نسخه چاپی خبر