اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 قابل توجه کلیه دفاتر تخلیه کالا همدان اردیبهشت 89

بدینوسیله آئین نامه اجرائی دفاتر تخلیه کالا شهرستان همدان بشرح زیراعلام میگردد:

1) زمان تخلیۀ بار کامیون ها از ساعت 30/7 صبح الی 16 بعد از ظهرانجام میگردد و تخلیه بار فقط طبق زمان قید شده انجام می شود درغیر اینصورت به روز بعد موکول گردیده و راننده حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد.
2) رعایت اصول ایمنی حمل کالا از وظایف راننده بوده( کشیدن چادر و پوشش مناسب جهت کالا ها وخسارت های ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی در هنگام حمل برعهده شخص راننده خواهد بود.
3) پرداخت کرایه به راننده در صورتی انجام می گیرد که کلیه کالاهای موجود در کامیون طبق صورتحساب وبارنامه بدون هیچگونه عیب وناقص تخلیه وتحویل گردد.
4) بعد از تخلیه بار وتحویل کالاها کلیه مسئولیتهای بعدی برعهده مدیر تخلیه بار خواهد بود.
5) هیچ یک از مدیران دفاتر تخلیه بدون هماهنگی و دریافت مجوز مجاز به تخلیه بار دیگر همکاران نبوده و در صورت مشاهده اتحادیه میتواند برابر ماده ((27 )) و بند (ه) ماده 30 قانون نظام واحد صنفی متخلف توسط اداره اماکن نیروی انتظامی پلمپ خواهد شد.
6) فعالیت دفاتر تخلیه بار در روزهای تعطیل رسمی مجاز نیست.


من… التوفيق
عبـاس عبـاسيان همـداني
رئـيس هیئت مدیره اتحادیه صنف موسسات
حمل ونقل مسافر همدان
نشاني : جادة كرمانشاه پانصد متر پائين تر از ميدان كربلا طبقة فوقاني شركت مريانج بار
فاكس 4264120 تلفن 4264555 www.HAMEDANAJANS.COM


 

 
 

نسخه چاپی خبر