اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

1) رانندگان موسسات اتومبیل کرایه با تکمیل پرونده وداشتن کارت تردد می توانند خود و خانواده خود را از خدمات بیمۀ تامین اجتماعی بهره مند نمایند.

2) باربران شاغل در دفاتر وانت بار تلفنی و دفاتر تخلیه بار با معرفی نامه از واحد صنفی خود ، ماهانه با پرداخت مبلغ ناچیزی از می توانند خود و خانواده خود را از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند نمایند.

تنظیم کننده :وکیلی

 

 
 

ارسال لینک خبر بر روی Messenger

نسخه چاپی خبر

 
 

@Yahoo.com