اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

اتحادیه صنف موسسات حمل ونقل مسافــر همـدان

ضوابط وشرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت بانــــــوان در موسسات و آژانس های اتومبیل کرایه همدان
الف) موسسات اتومبیل کرایه بانوان
1.خانم ها می توانند به عنوان سرمایه گذار نسبت به اخذ مجوز موسسات اتومبیل کرایه آقایان به شرط معرفی مباشر مرد اقدام نمایند.
2.در صورتیکه بانوان شخصا"قصد افتتاح و فعالیت موسسه اتومبیل کرایه مختص بانوان را داشته باشند علاوه بر رعایت مقررات وضوابط مرجع صدور مجوز اجرای موارد ذیل ضروری است.
3.ضوابط ترافیکی و فردی مطابق ضوابط موسسات اتومبیل کرایه آقایان می باشد.
4.ساعت فعالیت موسسات مذکور صرفا"در طول روز و از ساعت 00/06الی 00/22می باشد .
5.جابجایی مسافر در محدوده خارج از شهر ممنوع است .
6.مجهز بودن خودرو به علائم مخصوص (رنگ آمیزی شطرنجی با رنگ مخالف خودرو و بغل نویسی نام آژانس و تابلوئی با عنوان ((مختص بانوان ))الزامی است ).
7.ارائه رضایت نامه محضری همسر برای کلیه بانوان متاهل متقاضی موسسات اتومبیل کرایه بانوان ((متقاضیان افتتاح ، مدیر، رزویشن و رانندگان))الزامی است .
8.موسسات اتومبیل کرایه مختص بانوان صرفا" مجاز به جابجایی مسافرین زن می باشد.
9.چنانچه مدیران موسسات مذکور به هر عنوان قادر به اداره موسسه نباشند :می بایست پس از اخذ موافقت مرجع صدور مجوز نسبت به معرفی مباشر زن واجد شرایط به اداره نظارت بر اماکن عمومی به منظور بررسی صلاحیت فردی وی ودریافت کارت مباشرت از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.
10.ضمن تشکیل جلسات با مراجع صدور پروانه کسب مفاد این دستور العمل به عنوان شرایط اصلی قبول تقاضای افتتاح موسسات اتومبیل کرایه( تاکسی تلفنی) بانوان به آنها ابلاغ گردد.
ب) مقررات وضوابط دریافت کارت تردد
1-بررسی وتعیین صلاحیت فردی رانندگان .
2-ساعات فعالیت رانندگان صرفا"از ساعت00/06 الی00/21 می باشد.
3-رانندگان مجاز به جابجایی مسافر در خارج از محدوده شهری نمی باشد.
تبصره: جابجایی مسافر مرد تحت هر شرایطی ((حتی محارم)) ممنوع است.
کلیه موارد ذکر شده در فوق مورد تائید وتاکید ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی فا.ا.همدان واتحادیه بوده که لازم الاجرا می باشد.نشاني : جاده كرمانشاه پانصد متر پائين تر از ميدان كربلا طبقة فوقاني شركت مريانج بار

فاكس 4264120 تلفن 4264555 www.HAMEDANAJANS.COM


 

 
 

نسخه چاپی خبر