اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

اتحادیه صنف حمل ونقل و مؤسسات اتومبیل کرایه همدان


با احترام دستورالعمل و ضوابط اجرائی مؤسسات اتومبیل کرایه (دفاتر تاکسی تلفنی سابق) واصله از اداره نظارت بر اماکن عمومی فا.ا. جهت اطلاع و اعمال در مؤسسات اتومبیل کرایه به حضورتان ارسال میگردد:
1.دارا بودن پروانه کسب ونصب در معرض دید.
2.حضور مستمر واداره واحد صنفی توسط صاحب پروانه ویا مباشر قانونی.
3.برقرار بودن شیفت شب و ارائه خدمات به بهترین کیفیت و نظارت کامل مدیر مربوطه به نحوی سرویس دهی.
4.استفاده از پارکینگ جهت پارک خودروها وعدم مزاحمت برای همسایگان.
5.مجهز بودن آژانس به سیستم رایانه جهت ثبت دقیق اطلاعاتی همچون نام مسافر، مبداً، مقصد و زمان ورود و خروج راننده.
6.عدم تجمع رانندگان در جلو درب و یا حواشی آژانس .
7.استفاده از منشی یا اپراتور واجد شرایط با صلاحیت از مراجع ذیربط و عدم بکارگیری مشمولین غایب وفراری (تحت هرعنوان راننده ، اپراتور).
8.میزان اخذ کمیسیون از رانندگان بیست درصد از کارکرد می باشد.
9.مستقل بودن محل استراحت راننده ها از دفتر آژانس .
10.استفاده از رانندگان تعین صلاحیت شده از مبادی ذی ربط و دارای کارت تردد ضمن رعایت داشتن ظاهر مناسب با موقعیت شغلی، به همراه خودروهای دارای رنگ آميزي شطرنجي وبغل نويسي نام آژانس با رنگ مخالف خودرو بر روی درب موتور و صندق عقب به عرض 20 سانتی متر و تابلو سقفي متحدشکل و برچسب مخصوص اتحادیه مربوطه با درج کد شناسائی راننده.
11.عدم استفاده از عناوین ،جملات ، آرم، اصطلاحات لاتین و علائم کشورهای بیگانه همچون پرچم و ... ضمنآ نصب
هرگونه آینه اضافی و وسایل تزئینی جانبی از قبیل پرده و نصب تصاویر زننده در داخل خودرو ممنوع بوده.
12.عدم استفاده ونگهداری از سی دی و لوح های فشرده با محتوای موسیقی غیر مجاز .
13.عدم واگذاری خودرو به افراد فاقد صلاحیت جهت سرويس دهي.
13. نصب این ضوابط در محل واحد صنفی درمعرض دید شاغلین آن موسسه جهت اطلاع واقدام الزامیست.
به منظور جلوگیری احساس مظنونیت وپیشگیری از تخلفات احتمالی دستور فرمائید برای آخرین بار به آژانس های تحت پوشش ابلاغ می گردد کلیه ضوابط اشاره شده در فوق بایستی اجرا شود ، بدیهی در صورت مشاهده ویا گزارش مبنی بر عدم رعایت موارد ذکر شده با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد * و.


 

 
 

نسخه چاپی خبر