اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

جناب آقاي محصولي شماره :۸۲۳۲
وزير محترم كشور تاريخ :۲۰/۰۳/۸۸

سلام عليكم
خواهشمند است با عنايت به مفاد بند چهار تصويب نامه شماره ۵۱۵۵۹/۴۲۶۷۲ مورخ 09/03/88 هيات محترم وزيران دستور فرماييد به كليه استانداريهاي كشور اعلام گردد كه مسئوليت صدور و تمديد پروانه كسب موسسات اتومبيل كرايه و آژانس هاي تاكسي كماكان بعهده اتحاديه هاي صنفي مربوطه مي باشد.

سيد مسعود مير كاظمي
وزير بازرگاني
رونوشت:
جناب آقاي مفتح.معاون محترم توسعه بازرگاني داخلي
روساي محترم سازمان بازرگاني سراسر كشور جهت پيگيري موضوع
دفتر وزارتي
جناب آقاي فراهاني رئيس محترم شوراي اصناف كشور جهت اطلاع

 

 
 

نسخه چاپی خبر